Tid til at skifte – fem kommuner vil gå sammen om at indkøbe nye løsninger til inkontinens

Kommuner og partnere i skaleringsprocessen ’Sammen om løsninger til inkontinens’ var samlet til konferencen ”Tid til at skifte?' i København den 3. juni 2024 for at fejre underskrivning af hensigtserklæringen om at stille nye krav til indkøb af løsninger til inkontinens. (Foto: Rasmus Lind)
dato

Aarhus, Aalborg, Gladsaxe, Hillerød og Hjørring kommuner vil fremover stille nye krav til markedet for at skubbe til innovationen – og få udviklet fremtidens løsninger til kontinenspleje på plejehjem.

Fem kommuner har netop underskrevet en fælles hensigtserklæring om, at de fremover vil stille nye krav i indkøb af løsninger til inkontinens.  

Underskrifterne er i dag sat på konferencen 'Tid til at skifte', som er kulminationen på skaleringsprocessen 'Sammen om løsninger til inkontinens'.  

Målet er – i et innovativt offentligt indkøb – at skabe nye løsninger i samarbejde med private virksomheder, der:

  • øger værdigheden for borgere med inkontinens på plejehjem,
  • forbedrer medarbejdernes arbejdsmiljø,
  • frigiver tid på plejeområdet og
  • reducerer miljøbelastningen.

Stort behov for nye løsninger 
Nye tal om forekomsten af inkontinens blandt borgere på plejehjem udgivet af CO-PI i dag viser, at 70 procent af de borgere, der i dag bor på plejehjem, har inkontinens. Tallet er over 90 procent for de plejehjemsbeboerne, der både har fysiske og kognitive funktionsnedsættelser.  

Data stammer fra det nationale antibiotikaaudit HALT 4 gennemført af Central Enhed for Infektionshygiejne (CEI) ved Statens Serum Institut 2024.

Samarbejdet mellem kommunerne sker i en skaleringsproces – en metode indført af CO-PI, som samler flere offentlige aktører om en fælles udfordring.   

Ny teknologi må ikke stjæle tid fra kerneopgaven 
Resultatet af kommunernes arbejde er blandt andet en meget klar beskrivelse af målgruppen for de nye løsninger til inkontinens, der skal udvikles. Det gælder både de borgere, der lider af inkontinens, og de medarbejdere, der skal hjælpe dem.  

Hidtil er velfærdsteknologi udviklet med henblik på at løse konkrete enkeltstående problemer, men resultatet af denne tilgang er, at plejepersonalet skal håndtere et væld af enkeltstående løsninger – og det tager tid fra kerneopgaven. 

Malene Størup, Afdelingschef for Ældre og Sundhed i Hillerød Kommune: 

"Det er helt afgørende, at medarbejderne er klædt godt på til at arbejde med de nye velfærdsteknologiske løsninger, og at medarbejderne inddrages helt fra starten. Det er afgørende, at fremtidens løsninger fungerer i sammenhæng og ikke som enkeltstående løsninger. Nye velfærdsteknologiske løsninger giver borgerne mere livskvalitet og mere selvbestemmelse. Det er afgørende, at vi ikke forventer at plejepersonalet skal servicere teknologien. Deres tid skal gå til kerneopgaven: omsorg og pleje af de ældre borgere." 

Udstrakt hånd frem mod kommende leverandører 
Med hensigtserklæringen og efterfølgende innovative indkøb rækker kommunerne en udstrakt hånd frem mod kommende leverandører.  

Mikkel Grimmeshave, direktør for Sundheds-, Ældre- og Handicapforvaltningen i Hjørring Kommune:  

"Med denne hensigtserklæring inviterer vi private leverandører til at byde ind på innovative indkøb – og dermed at indgå i længerevarende udviklingssamarbejde med os som kommuner. Vi har stor erfaring med at samarbejde med private aktører om nye løsninger og ser en stor fordel i, at kontinensopgaven løftes i et offentligt-privat samarbejde i form af et innovativt indkøb."   

Milepæl på tæt samarbejde 
Hensigtserklæringen er den foreløbige milepæl på et tæt samarbejde mellem kommunerne, der nu har været i gang i et år. 

Christian Budde, rådmand for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune:    

"Et tværkommunalt samarbejde er på alle måder værdifuldt for både kommuner, borgere og medarbejdere. Det har illustreret kompleksiteten af inkontinensområdet og yderligere styrket vores behovsforståelse. Det er på det grundlag, vi ønsker at kunne gå i dialog med markedet, når vi fremadrettet fortsætter arbejdet på inkontinensområdet." 

Gitte Bylov Larsen, social- og sundhedsdirektør i Gladsaxe Kommune:  

"I Gladsaxe er vi utrolig glade for samarbejdet om et så vigtigt emne som inkontinens, som påvirker værdighed og livskvalitet for så mange mennesker. Derfor har et samarbejde om at finde gode og innovative løsninger på et problem, som berører så mange mennesker, rigtig stor værdi. Netop gennem samarbejde, hvor vi får alle fagligheder og erfaringer i spil, skaber vi de bedste løsninger, der kan hjælpe borgerne netop der, hvor udfordringerne er. Derfor ser jeg også frem til flere af den slags samarbejder i fremtiden. Og det er noget helt særligt, når det er CO-PI, som samler nøgleaktører omkring en problemstilling, som har så stor betydning for vores samfund." 

Jan Nielsen, direktør for Senior & Omsorg i Aalborg Kommune:   

"I Aalborg Kommune har vi haft stor glæde af skaleringsprocessen omkring inkontinens. Vi har bl.a. gennemført en grundig behovsanalyse og markedsafdækning, som har givet os et vigtigt vidensgrundlag for større teknologisk understøttelse af inkontinensplejen. Og nu er vi nået til en ny milepæl i samarbejdet, hvor vi underskriver en fælles hensigtserklæring. I Aalborg er vi meget glade for at fortsætte det tætte tværkommunale samarbejde og ser frem til de næste faser."

Forudsætninger for at finde nye løsninger til inkontinens 
Pia Gjellerup, direktør i CO-PI, glæder sig over, at der er stor opbakning bag hensigtserklæringen, som i dag er blevet skrevet under af deltagerne i skaleringsprocessen ’Sammen om løsninger til inkontinens’. 

"Hjertelig tillykke til alle seks ambitiøse og fremsynede kommuner. Med underskrivelsen af hensigtserklæringen sender kommunerne et stærkt signal til virksomhederne om, at der vil være forretning i at udvikle nye løsninger på store og komplekse udfordringer i ældreplejen. Det er blevet tid til at skifte mindset, så vi i fællesskab kan skubbe til innovationen og frigive ressourcer hos plejepersonalet i plejeboliger, forbedre arbejdsmiljøet og sikre værdigheden hos borgere med inkontinens," siger Pia Gjellerup og uddyber: 

"Det skal ske ved at dele viden, skabe en fælles specifikation af behov og indkøbskrav til innovative løsninger og gå til markedet med skala bag kommunernes behov."

Konferencen 'Tid til at skifte' blev afholdt den 3. juni 2024 af CO-PI sammen med Danish Life Science Cluster og parterne i skaleringsprocessen 'Sammen om løsninger til inkontinens'.  

Læs hensigtserklæringen (PDF)

Fakta: Sammen om løsninger til inkontinens   
Skaleringsprocessen 'Sammen om løsninger til inkontinens' er et samarbejde mellem Hjørring, Hillerød, Gladsaxe, Aalborg og Aarhus, CO-PI og Danish Life Science Cluster.   

Initiativet skal resultere i et innovativt offentligt indkøb, udvikling og implementering af nye velfærdsteknologiske løsninger til udredning og pleje af beboere med inkontinens på plejehjem i Danmark.  

Målet er at øge værdigheden for ældre borgere på plejehjem, som lever med inkontinens – og at forbedre medarbejdernes arbejdsmiljø, frigive tid på plejeområdet og reducere miljøbelastningen.

Kilde: Center for Offentlig-Privat Innovation
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.