Nyheder fra Hjortshøj

5 °
Overskyet

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Hjortshøj og omegn

Job tilbydes:
Fysioterapeut til Hjemmeplejen Hjortshøj
Om jobbet:Hjemmeplejen er et spændende område, og der er mulighed for både at arbejde i det somatiske og det psykiatriske felt - så du kan blive udfordret på flere områder. Vi ønsker at skabe gode borgerforløb, der giver de bedste vilkår for, at borgerne oplever sammenhæng med udgangspunkt i deres ønsker, behov, ressourcer og potentialer.Som fysioterapeut i hjemmeplejen kommer du til at arbejde med rehabilitering, sundhedsfremme og forebyggelse - med afsæt i systematikken i Sundhed og Omsorgs Forløbsmodel. I hjemmeplejen vil der være særligt fokus på at vedligeholde borgers funktionsevne og forebygge tab af funktionsevne, men samtidig arbejder vi også med korterevarende trænings- eller rehabiliteringsforløb, hvis borgerne oplever et nyopstået tab af funktionsevne. Vi arbejder med Velfærdsteknologi, herunder Exorlive træningsapp.Borgerforløb i hjemmeplejen vil både omfatte mindre komplicerede forløb for borgere, der primært får støtte til praktiske opgaver eller til mindre plejeopgaver, og komplicerede borgerforløb ift. terminale, kronikere og multisyge borgere.Vi ønsker et tættere tværfagligt samarbejde og dermed en meget bedre overlevering af opgaver til SOSU-personale. Målet er et tættere samarbejde omkring de sygeplejefaglige ydelser og et højere fokus på træning og rehabilitering. I teamet har også vi ansat en sygeplejerske og en fysioterapeut, som udelukkende arbejder med kompetenceudvikling i teamet. Det gør de bl.a. gennem følgeskab, sidemandsoplæring og undervisning. Der er god hjælp hos dem til at forstå alt fra journalsystemet Cura til sygeplejefaglige opgaver og rehabilitering.Vi ønsker i teamet høj faglighed, sund trivsel, god opgaveglidning samt løbende kompetenceudvikling.Dagligt er der mulighed tæt faglig sparring - vi ønsker et tæt samarbejde hen over alle vagtlag gennem god skriftlig og mundtlig overlevering.Vi gør opmærksom på, at stillingen ligger inden for det døgndækkede område. P.t. forventes tjenesten fortrinsvis at være primært være i dagvagt, men der skal forventes enkelte aftenvagter pr. måned og weekendvagter hver 4-6 uge alt efter behov.Dine opgaver:Du varetager vedligeholdende træning, genoptræning og rehabilitering ud fra SEL §86. 1, SEL §86.2, og SEL §83a – i tæt samarbejde med teamet i det enkelte borgerforløb.Du arbejder ud fra fysioterapeutiske, træningsfysiologiske samt tværfaglige metoder.  Formålet med fysioterapien er at tilbyde behandling, genoptræning, vedligeholdende træning og rehabilitering med særligt fokus på krop og bevægelse.Du indgår med din viden om kroppen og kroppens bevægepotentiale i forløb med henblik på at fremme sundhed og vedligeholde, genskabe og udvikle borgers funktionsevne.Du arbejder systematisk med udredning af borgere, der oplever et nyopstået tab af funktionsevne. Du inddrager relevante test og målemetoder, formulerer mål for borgers forløb i samarbejde med borger, planlægger borgers forløb og indsatser og foretager løbende opfølgning på borgers forløb.Du har fokus på at overdrage og understøtte varetagelse af træningsindsatser til social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter.Du varetager rollen som forløbsansvarlig, når borgere, der er tilknyttet hjemmeplejen, oplever et nyopstået tab af funktionsevne og har brug for træning og rehabilitering. Som forløbsansvarlig har du ansvar for at skabe fremdrift og sammenhæng i borgerens forløb og medvirke til høj faglig kvalitet og borgersikkerhed.  Det foregår i et tæt samarbejde med borgeren, pårørende/netværk, kontaktpersonen og de øvrige fagpersoner i borgerens forløb – herunder også eksterne samarbejdspartnere som fx praktiserende læger og fysioterapeuterDu samarbejder omkring opgaveløsningen med dine kollegaer i det hjemmeplejeteam, hvor du er ansat.Du vil ligeledes indgå i samarbejdsnetværk/opgavefællesskaber med ergo- eller fysioterapeuter fra andre hjemmeplejeteams i distriktet, som du samarbejder med omkring opgaveløsningen og vagtdækning. Du vil derfor både løse opgaver i dit eget hjemmeplejeteam og i de andre hjemmeplejeteams, der indgår i samarbejdsnetværket.Du har den organisatoriske og ledelsesmæssige tilknytning til det hjemmeplejeteam, hvor du er ansat, og hvorfra du dagligt møder ind.Du samarbejder med kollegaer fra Sundhed og Omsorgs sundhedsenheder og tværgående enheder og vil indgå i faglige netværk med andre ergo- og fysioterapeuter.Din profil:Du er uddannet fysioterapeutDu har erfaring med at arbejde rehabiliterende med fokus på sundhedsfremme og forebyggelseDu mestrer fysioterapeutiske teorier og metoder samt tværfaglige metoderDu motiveres af at understøtte borgerne i at vedligeholde deres funktionsevne, så de kan blive ved med at være mest muligt selvhjulpneDu kan lide at indgå i længerevarende relationer med borgere og pårørende og følge borgernes udviklingDu ser styrkerne ved at indgå i et tværfagligt samarbejde omkring borgerforløbDu ser det som en spændende og udviklende opgave at være med til at opbygge Sundhed og Omsorgs nye tværfaglige hjemmeplejeDu har kørekortDu må meget gerne være udadvendt og have god humorResten finder vi ud af, når vi møder dig.Derfor skal du vælge os:Vi giver dig en grundig introduktion til stillingen, hvor den første tid bl.a. bliver følgeskab med dine nye kollegaer og undervisning af vores kompetenceudviklende medarbejdere. Der vil desuden være nogle e-læring og kurser, som er obligatoriske for dig at deltage i.Om afdelingen:Vi holder til på Hjortshøj Lokalcenter, 8530 Hjortshøj.Løn og ansættelsesvilkår:Stillingen ønskes tiltrådt d. 1. april 2022.Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og efter konkret forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation.  Ugentligt timetal: 37Hvis du vil vide mere:Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til hjemmeplejeleder i Hjortshøj Bente Fisker på 29209842 / fibe@aarhus.dk eller hjemmeplejeleder i Lystrup Anja Dissing på 87138947 / andih@aarhus.dkAnsøgningKlik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning. Ansøgningsfristen er d. 20. februar 2022.Vi forventer at afvikle jobsamtaler d. 23. februar mellem kl. 11 og 16.I Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg har vi en generel politik om, at der ved ansættelser indhentes referencer og evt. straffeattest. Du må derfor forvente at blive anmodet herom, hvis vi tilbyder dig stillingen.  Om Sundhed og Omsorg og Aarhus Kommune: Aarhus Kommune betragter mangfoldighed som en ressource og opfordrer derfor alle - uanset alder, køn, handicap, livsstil, religion eller etnisk tilhørsforhold - til at ansøge stillingen.Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med! Leder- og medarbejderrollerVia linket nedenfor finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune:https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement
Aarhus Kommune
Indrykket 26. januar på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk