ReWater-projekt prioriteres mens havneudvidelsen i Aarhus står overfor usikker fremtid

dato

Beslutningen om Aarhus ReWater og havneudvidelsen

Realiseringen af Aarhus ReWater er blevet prioriteret for at erstatte de nuværende rensningsanlæg i Marselisborg, Viby og Åby. Dette projekt er afgørende for fremtidens spildevandsrensning i Aarhus og forventes at forbedre både det lokale vandmiljø og den grønne omstilling væsentligt.

Havneudvidelsen i Aarhus kræver derimod statens anlægslov, da der er en tidshorisont på 30 år for projektets gennemførelse. Denne lov er en nødvendighed for at sikre en langsigtet planlægning og udvikling af havnen.

Planklagenævnet har imidlertid forkastet lokalplanen for havneudvidelsen den 28. maj 2024. Dette har efterladt tidsplanen for havnesagen i en uafklaret situation, hvilket skaber usikkerhed om fremtidige skridt i projektet.

Aarhus Byråd betragter ReWater-projektet som en uafhængig og nøglefaktor i jagten på renere vandmiljø og bæredygtig udvikling. Projektet forventes derfor at blive realiseret uanset udfaldet af havneudvidelsen.

Fremtidige beslutninger vedrørende havneudvidelsesprocessen kan muligvis tages af et nyt byråd, som kunne vælge at genoptage forhandlingerne. Desuden er der besluttet en ekstern undersøgelse af forløbet frem til Planklagenævnets afgørelse, for at analysere og forstå de greb, der har ført til den nuværende situation.

Pause i havneudvidelsen kan have væsentlige konsekvenser for Aarhus Havns konkurrenceevne. Havnen bidrager betydeligt til byens velfærd og skaber mange arbejdspladser, hvilket gør havneprojekter afgørende for byens økonomiske sundhed.

Forligspartierne vil fortsætte arbejdet med en ny dry port-løsning for Aarhus Havn, som en del af de fremtidige transport- og logistikløsninger. Denne løsning skal ses som en alternativ plan, mens havneudvidelsen er sat på pause.

Omdannelsen af Aarhus Havn fra kommunal selvstyrehavn til kommunalt ejet aktieselskab er blevet udsat. Byrådet forventes at behandle spørgsmålet efter sommerferien, hvilket forlænges usikkerheden omkring havnens fremtidige struktur.

https://aarhus.dk/nyt/borgmesterens-afdeling/2024/juni/forligspartier-saetter-udvidelsen-af-aarhus-havn-paa-pause

Kilde: Aarhus Kommune