Autoriseret Social- og Sundhedsassistent til Pleje og Rehabilitering, Team Hjortshøj, Aarhus Kommune

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Det siger dine kommende kollegaer om arbejdet i Team Hjortshøj:

“Det bedste ved vores team er anerkendelse af hinanden. Højt humør og kollegaer som altid gerne vil lægge et øre til. ” Christina, SOSU Assistent. 

“Vi vil hinanden og borgerne det bedste.” Gitte, Kompetenceudviklende Fysioterapeut.

 

Kan du lide at arbejde med længerevarende borgerforløb, hvor du har mulighed for at opbygge et godt kendskab og en tættere relation til borgerne? Motiveres du af at understøtte borgere i at vedligeholde deres helbred og funktionsevne, så de i videst muligt omfang kan leve det liv, de ønsker?

 

Så er du lige den nye kollega, vi venter på!

 

I Pleje og Rehabilitering ønsker vi at skabe de bedste vilkår for, at borgerne skal opleve sammenhængende og velkoordinerede forløb, der tager udgangspunkt i deres ønsker, behov, ressourcer og potentialer. Vi arbejder med afsæt i systematikken i Sundhed og Omsorgs Forløbsmodel.

 

I hjemmeplejen varetager vi primært sygepleje, pleje og praktisk hjælp, træning og rehabilitering for borgere, der har brug for støtte i en længerevarende periode. 

 

Vi arbejder ud fra en rehabiliterende tilgang og med fokus på sundhedsfremme, forebyggelse, borgeroplæring og borgersikkerhed. Du vil som ansat i team Hjortshøj have mulighed for at udvikle dine kompetencer igennem Aarhus kommunes udbud af forskellige faglige kurser / kompetenceforløb.

 

Borgerforløb i hjemmeplejen vil både omfatte komplicerede borgerforløb ift. kronikere og multisyge borgere samt mindre komplicerede forløb for borgere, der primært får støtte til praktiske opgaver eller til mindre plejeopgaver. 

I hjemmeplejen arbejder vi i tværfaglige teams, så borgerne oplever sammenhængende og velkoordinerede forløb af høj faglig kvalitet.

 

Vi gør opmærksom på, at stillingen ligger inden for det døgndækkede område. P.t. forventes tjenesten fortrinsvis at være i dagvagt

 

Kandidatens profil:   

 • Du motiveres af at understøtte borgerne i at vedligeholde deres helbreds- og funktions   evne, så de kan blive ved med at være mest muligt selvhjulpne.
 • Du kan lide at indgå i længerevarende relationer med borgere og pårørende og følge borgernes udvikling.
 • Du ser styrkerne og fordelene ved at indgå i et tværfagligt samarbejde omkring borgerforløb
 • Du optræder respektfuldt og anerkendende i din kommunikation.
 • Du har let til smil og ser humor som et vigtigt element i hverdagen. 
 • Du arbejder selvstændigt og gerne kreativt i din måde at løse opgaverne på.

 

Derfor skal du vælge os:

 • Du får en god introduktion og oplæring.
 • Du får en høj grad af egen indflydelse på at løse opgaven i samråd med borgere og kolleger.
 • En arbejdsplads hvor vi vægter en humoristisk, men professionel, tilgang højt.
 • Et spændende job i udvikling og med mange faglige udfordringer.
 • Vi er rigtig gode til at hjælpe hinanden i hverdagen.

 

Om afdelingen:

I vores Hjemmeplejeteam er der ansat Social- og Sundhedshjælpere, Social- og Sundhedsassistenter, Sygeplejersker, en Ergoterapeut og en Fysioterapeut, samt en Kompetenceudviklende Sygeplejerske og Kompetenceudviklende Fysioterapeut. Desuden har vi styrket den faglige ledelse ved at ansætte en Viceleder med sygeplejefaglig baggrund.

Som Social- og sundhedsassistent kan du få stor indflydelse på udviklingen af teamet i samarbejde med dine ledere og dine kollegaer.

 

Løn og ansættelsesvilkår: 

Stillingen ønskes tiltrådt 01.05.24 eller efter aftale.

Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst og efter konkret forhandling med den forhandlingsberettigede organisation.

 

Hvis du vil vide mere: 

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Viceleder Marie Østergaard, telefonnr. 41859390 – oesmari@aarhus.dk eller Leder Anders Kloster, telefonnr. 29209842 – andbekl@aarhus.dk 

 

Ansøgning:

Klik på ”søg jobbet” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning. 

 

Ansøgningsfristen er den 25.03.24

 

Vi afholder jobsamtaler løbende.

 

I Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg har vi en generel politik om, at der ved ansættelser indhentes referencer og evt. straffeattest. Du må derfor forvente at blive anmodet herom, hvis vi tilbyder dig stillingen. 

  
Om Sundhed og Omsorg og Aarhus Kommune: 
Aarhus Kommune betragter mangfoldighed som en ressource og opfordrer derfor alle - uanset alder, køn, handicap, livsstil, religion eller etnisk tilhørsforhold - til at ansøge stillingen.

Aarhus Kommune er en af Jyllands største arbejdspladser, hvor 28.000 professionelle og passionerede kollegaer hver dag arbejder for at gøre visioner til virkelighed og skabe værdi for borgere og samfundet omkring os. Vi er en arbejdsplads, der vægter faglighed og samarbejde højt og vi tror på, at vores forskelligheder er med til at gøre Aarhus for en god by for alle. Sammen arbejder vi for en bæredygtig og inkluderende by, hvor både ansatte, borgere, virksomheder og naturen kan trives og blomstre. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aarhus Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Aarhus Kommune, Hjortshøj Stationsvej 40, 8530 Hjortshøj

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 25-03-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6004748

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet